Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

    

 

Is dit wat voor mij?

 


• Voelt u zich betrokken bij uw medemens en de maatschappij?

 


• Bent u ook niet blij met vooroordelen en dogma’s?

 


• Heeft u tolerantie, respect, ethiek hoog in het vaandel?

 


• Wilt u werken aan uzelf en uw relatie tot anderen?

 


• Wilt u deelnemen aan een voortdurende gedachtewisseling?

 


• Bent u levensbeschouwelijk ingesteld?

 


• Spreekt symboliek u aan?

Als u de meeste van deze vragen met ja kunt beantwoorden,

dan is de Vrijmetselarij misschien iets voor u.
Kom daarvoor naar de open avond van Loge Concordia Ad Libertatem in Sneek

Openbare activiteiten Vrijmetselarij Sneek 2019-2020

In verband met de Corona-pandemie zijn alle (openbare) activiteiten van Loge Concordia Ad Libertatem tot nader order opgeschort.