Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

    

 

Is dit wat voor mij?

 


• Voelt u zich betrokken bij uw medemens en de maatschappij?

 


• Bent u ook niet blij met vooroordelen en dogma’s?

 


• Heeft u tolerantie, respect, ethiek hoog in het vaandel?

 


• Wilt u werken aan uzelf en uw relatie tot anderen?

 


• Wilt u deelnemen aan een voortdurende gedachtewisseling?

 


• Bent u levensbeschouwelijk ingesteld?

 


• Spreekt symboliek u aan?

Als u de meeste van deze vragen met ja kunt beantwoorden,

dan is de Vrijmetselarij misschien iets voor u.
Kom daarvoor naar de open avond van Loge Concordia Ad Libertatem in Sneek

Openbare activiteiten Vrijmetselarij Sneek 2019-2020

Open avond bij Loge Concordia Ad Libertatem
 

 

Op woensdagavond 25 maart 2020 is er een open Comparitie, verzorgd door Loge CAL. Op deze avond kunt u ervaren hoe wij als Vrijmetselaren met elkaar in gesprek gaan. Eén van de aanwezige Broeders bereidt een zogeheten Bouwstuk voor, dat is een soort spreekbeurt. Vervolgens vind er een Comparitie c.q. gedachtewisseling plaats waarbij ook onze gasten vrij zijn daaraan bij te dragen. 

 

Programma 
Inloop vanaf 19.45,  aanvang 20.00 uur

 

·             Opening 

 

·             Vijfminutenpraatje

 

·             Bouwstuk (soort spreekbeurt) en Comparitie (gedachtewisseling), gevolgd door Dialoog

 

·             Rondleiding in onze Werkplaats c.q. Tempel waar ook gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen

 

·             Borrel en afsluiting 

 

Wanneer:        Woensdag 25 maart 2020

Waar:              Logegebouw Vrijmetselarij Sneek

                        Looxmagracht 20 te Sneek

Aanvang:         20:00 uur (zaal open: 19:45 uur)

Toegang:         gratis en iedereen is van harte welkom (maar vol=vol)

Geïnteresseerden in dit en volgende evenementen dienen zich vooraf aan te melden bij:

Aanmelden avond voor belangstellenden 

 

===========================================================================================================================