Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

 

Open avonden Vrijmetselarij Sneek 2017-2018

Open avond bij Loge Concordia Ad Libertatem
 

Op woensdagavond 21 maart 2018 is er een open Comparitie, verzorgd door Loge CAL. Op deze avond kunt u ervaren hoe wij als Vrijmetselaren met elkaar in gesprek gaan. Eén van de aanwezige Broeders bereidt een zogeheten Bouwstuk voor, dat is een soort spreekbeurt. Vervolgens vind er een Comparitie c.q. gedachtewisseling plaats waarbij ook onze gasten vrij zijn daaraan bij te dragen.

 

Programma
Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur

 • Opening 
 • Vijfminutenpraatje
 • Bouwstuk (soort spreekbeurt) en Comparitie (gedachtewisseling), gevolgd door Dialoog
 • Rondleiding in onze Werkplaats c.q. Tempel waar ook gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen
 • Borrel en afsluiting


 

Open avond bij onze Moederloge Concordia Res Parvae Crescunt
 

Op donderdagavond 22 maart 2018 is er een korte inleiding over de Vrijmetselarij en een open Rituaal in onze Werkplaats c.q. Tempel. Een Rituaal kunt u zien als een soort plechtigheid met een mystiek karakter, uitgevoerd in onze unieke Baanders Tempel, één van de best bewaarde geheimen van Sneek. U bent van harte welkom om samen met ons dit Rituaal te ondergaan.

 

Programma
Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur

 • Opening 
 • Inleiding over Vrijmetselarij 
 • Kort Bouwstuk (soort spreekbeurt) en Comparitie (gedachtewisseling)
 • Pauze
 • Toelichting op 'de Arbeid in de Tempel' oftewel Ritualen en gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Uitvoering Rituaal in de Tempel
 • Borrel en afsluiting


  Beide avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Gelieve vooraf aan te melden via info.loge277@vrijmetselarij.nl en graag aangeven naar welke datum uw voorkeur uitgaat.
  Op beide avonden is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en/of een gesprek over Vrijmetselarij.