Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

    

 

Is dit wat voor mij?

 


• Voelt u zich betrokken bij uw medemens en de maatschappij?

 


• Bent u ook niet blij met vooroordelen en dogma’s?

 


• Heeft u tolerantie, respect, ethiek hoog in het vaandel?

 


• Wilt u werken aan uzelf en uw relatie tot anderen?

 


• Wilt u deelnemen aan een voortdurende gedachtewisseling?

 


• Bent u levensbeschouwelijk ingesteld?

 


• Spreekt symboliek u aan?

Als u de meeste van deze vragen met ja kunt beantwoorden,

dan is de Vrijmetselarij misschien iets voor u.
Kom daarvoor naar de open avond van Loge Concordia Ad Libertatem in Sneek

Openbare activiteiten Vrijmetselarij Sneek 2021-2022

Op 24 november 2021 is er een avond voor belangstellenden in het Logegebouw. Zie het kopje Voorlichting bovenaan de pagina.