Vrijmetselaarsloge Concordia Ad Libertatem nr. 277 Sneek

    

 

Is dit wat voor mij?

 


• Voelt u zich betrokken bij uw medemens en de maatschappij?

 


• Bent u ook niet blij met vooroordelen en dogma’s?

 


• Heeft u tolerantie, respect, ethiek hoog in het vaandel?

 


• Wilt u werken aan uzelf en uw relatie tot anderen?

 


• Wilt u deelnemen aan een voortdurende gedachtewisseling?

 


• Bent u levensbeschouwelijk ingesteld?

 


• Spreekt symboliek u aan?

Als u de meeste van deze vragen met ja kunt beantwoorden,

dan is de Vrijmetselarij misschien iets voor u.
Kom daarvoor naar de open avond van Loge Concordia Ad Libertatem in Sneek

Openbare activiteiten Vrijmetselarij Sneek 2018-2019

Open avond bij Loge Concordia Ad Libertatem
 

 

Op woensdagavond 27 maart 2019 is er een open Comparitie, verzorgd door Loge CAL. Op deze avond kunt u ervaren hoe wij als Vrijmetselaren met elkaar in gesprek gaan. Eén van de aanwezige Broeders bereidt een zogeheten Bouwstuk voor, dat is een soort spreekbeurt. Vervolgens vind er een Comparitie c.q. gedachtewisseling plaats waarbij ook onze gasten vrij zijn daaraan bij te dragen. 

 

Programma 
Inloop vanaf 19.45,  aanvang 20.00 uur

 

·             Opening 

 

·             Vijfminutenpraatje

 

·             Bouwstuk (soort spreekbeurt) en Comparitie (gedachtewisseling), gevolgd door Dialoog

 

·             Rondleiding in onze Werkplaats c.q. Tempel waar ook gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen

 

·             Borrel en afsluiting 

 

Wanneer:        Woensdag 27 maart 2019

Waar:              Logegebouw Vrijmetselarij Sneek

                        Looxmagracht 20 te Sneek

Aanvang:         20:00 uur (zaal open: 19:45 uur)

Toegang:         gratis en iedereen is van harte welkom (maar vol=vol)

Geïnteresseerden in dit en volgende evenementen dienen zich vooraf aan te melden bij:

Aanmelden avond voor belangstellenden 

 

===========================================================================================================================

 

 

De oude wijsheid van het labyrint

 

 

 

Op zondagmiddag 31 maart zal er in de tempel van de vrijmetselaren een labyrint gelopen

 

kunnen worden. Rien van der Zeijden, theoloog en ritueelbegeleider zal als vervolg op zijn

 

onlangs gehouden lezing in het filosofisch café uitleg en instructie geven. Spelend met vragen

 

over het zelf en jouw unieke weg in het leven, neemt hij de deelnemers mee in een

 

filosofische, muzikale en rituele zoektocht. Hij doet dat samen met harpiste Marga Medema.

 

De tempel aan de Looxmagracht wordt ook wel het juweeltje van Sneek genoemd vanwege

 

het, historisch en ritueel, belangwekkende karakter van het gebouw. De bezoeker kan deze

 

middag zowel het labyrint ervaren als een kijkje nemen in de tempel. Vanwege het beperkt

 

aantal deelnemers worden geïnteresseerden verzocht zich per mail aan te melden voor deze

 

middag. Mail: info.loge277@vrijmetselarij.nl

 

De middag begint om 14.00 uur. De toegang is 5 euro.